Beliggenhet

Tronfjell er internasjonalt kjent som ”Sannhetens fjell” eller ”Visdommens fjell” i Norge fordi den indiske vismannen, dikteren og filosofen Swami Sri Ananda Acharya levde på dette fjellet i nær 30 år. Både hans grav og et minnesmerke over ham finnes på dette fjellet. Allerede i 1918 pekte Sri Ananda ut ”Fredsplatået” (Flattron) på Tron som det rette stedet for det kommende Fredsuniversitetet.

Tronfjell er allerede en viktig turistattraksjon i denne delen av landet. Et frittstående fjell med en vei som går helt til topps, er unikt i Norge og Nord-Europa. Tronfjellveien krysser platået bare noen få hundre meter fra den planlagte byggetomten til Fredsuniversitetet. Derfra er det et storslagent utsyn over noen av de høyeste og mest berømte fjellmassivene i Norge. Kombinasjonen av fjell, fred og menneskeverd – som hver for seg har gjort Norge kjent i utlandet – kan skape et sterkt symbol for Norge ute i verden.

Omgivelsene inngir automatisk stor mental fred og ro, og sinnet reflekterer naturlig den vide horisonten og blir like åpent som det uendelige himmelrommet over. Høyt hevet over hverdagens strev og mas i det travle lavlandet og i de trange dalene, forsvinner våre bekymringer og problemer umerkelig, og i harmoni med naturen finner vi endelig tilbake til oss selv. Av denne grunn er beliggenheten til Tronfjell Fredsuniversitet en vesentlig del av grunnideen og essensiell for oppnåelsen av målet.

På grunn av alt dette fremstår ”Fredsplatået” derfor som naturlig tilrettelagt for prosjektet.